Twitter response:

Bale

Elli figürlere ve adım atışlara dayalı bir müzikli gösteri sanatıdır. Bale; dans, müzik, mimik , duygu ve dekor sanatlarının ileri standartlarla birleştirerek kullanılan sanat dalı olarakta tanımlanabilir.

Okulumuzda branş öğretmeni eşliğinde haftada bir gün yaş gruplarına uygun olarak bale eğitimi verilmektedir.

derslerimizde sırasıyla; esneklik kazanmalarını destekleyen streching (esneme) hareketleri, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olarak, yaş gruplarına uygun olarak seçilen egzersizler ve yaratıcı güçlerini geliştirecek olan Emprovize (doğaçlama) dans çalışmaları yapılmaktadır.