Twitter response:

İngilizce

Okul Öncesinde İngilizcenin Önemi

Çocukların dil gelişimi 2 yaş ile başlar ve bu gelişim ergenlik dönemine kadar devam eder. Erken çocukluk dönemi de çocukların zihinsel kapasitelerini en yüksek noktaya çıkarabilecekleri dönemdir, algıları açıktır ve öğrenme için elverişli bir dönemdir.

Özellikle okul öncesi dönemde, çocuklar bilgi yoğunluğundan değil aslında bilgi yokluğundan zarar görmektedirler. Bu bağlamda , çocuğun ikinci bir dil öğrenmesi onun zihinsel faaliyetlerini, bilişsel mekanizmaların işlerliğini arttırır. Dil eğitimiyle birlikte problem çözme becerileri, matematiksel ve bilimsel kabiliyetleri de gelişmektedir.