Twitter response:

Modern Dans

Bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar yaratmasını amaçlayan bir dans türüdür.

Kurumumuzda branş öğretmeni eşliğinde haftanın bir günü yaş gruplarına uygun olarak dans çalışmaları yapılmaktadır.

Dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp , estetik algılarını geliştirip,vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.