Twitter response:

Psikoloğumuz Diyor Ki

Uz.Psk. Seyhan Çelikkıran Diyor Ki

Okulumuzda haftanın her günü çocuklarımızı gözlemleyebilecek rehberlik edebilecek uzman bir psikolog bulunmaktadır. Çocuklarımızın, sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel gelişimleri düzenli aralıklarla takip edilip velilerimize raporlama ve bireysel görüşmelerle bilgi verilir. 0-6 yaş arası yaşam boyu elde edilen beceri, alışkanlıkların ve psikolojik özelliklerin kazanıldığı ve kişiliğin temellerinin atıldığı dönemdir. Çocuklarımızın gelişim takibinde önem arz eden bütün psikolojik testler Kuzucuklar Anaokulunda Uzman Psikoloğumuz tarafından ücretsiz yapılmaktadır.

Okula uyum çalışmaları: Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programı psikolog rehberliğinde hazırlanmakta; hem çocuğa hem de veliye oryantasyon sürecinde ihtiyaç duyulan destek verilmektedir.

Çocuğu tanıma programı: Okul Psikoloğumuz; çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini, karakteristik özelliklerini, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini, bireysel ve grup çalışmaları ( gözlem, test, oyun vb ) sonucunda değerlendirilmektedir.

*Denver II Gelişim Testi
*AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
*Peabody Resim Kelime Testi
*Goodenough Haris Adam Çizme Testi
*Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
*Cümle Tamamlama Testi
*Davranış Değerlendirme Ölçekleri

Çocuğu yaş gelişim özelliklerine göre inceleme ve değerlendirme: Okulumuzdaki bütün çocuklar ayrı ayrı; psikomotor, bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve özbakım becerilerinin gelişimi açısından psikoloğumuz gözetiminde incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi, değerlendirme ve takibi: Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi halinde bu durumun, veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi psikoloğumuz tarafından yapılmaktadır.

Bireysel veli görüşmeleri: Bireysel veli görüşmelerinde psikoloğumuz ve velilerimiz, çocuklarının gelişimsel özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, ilgi ve yetenekleri ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadırlar.

Aile Danışmanlığı: Aile danışmanlığı hizmetinde psikoloğumuz ailenin talep ettiği bir rehberlik konusunda aileleri bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar Hizmet içi eğitimler: Eğitim programları, iletişim becerileri, gelişim özellikleri, davranış yerleştirme stratejileri vb. konularda paylaşım toplantıları ve uygulama örnekleri gerçekleştirilerek öğretmenlere rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Uz.Psk. Seyhan Çelikkıran Kimdir

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Çelikkıran, ilk çalışmasına sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda farklı gelişim gösteren çocuklara psikolojik destek sağlayarak başlamıştır. Ardından zekâ ve gelişim testleri uygulama eğitimleri alarak tanı için yönlendirme becerisi kazanmıştır. Oyun terapisi ve C.A.T süpervizyon eğitimleri sonrasında çocuklarda görülen ruhsal problemlerin tedavisinde özel kliniklerde çalışmıştır. Bu çalışmalar devam ederken pozitif psikoterapi, istismar, travma, otizm, tamamlanmamış yas süreci, duygu durum saptama testleri eğitimlerini bitirmiştir. Birim sorumlusu olarak çalıştığı kurumda 1000 bebek üzerinde gelişimsel sorunları erken tanılama üzerine bilimsel bir çalışmayı tamamlamıştır (bkn: Nöropisikiyatri Arşivi). Dikkat eksikliği Hiperaktivite üzerine öğretmenler üzerine çalışmalar yapmıştır.

Uzmanlığını (Yüksek Lisans) İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde çocuklardaki konuşma gecikmelerin nedeni üzerine yaptığı uzmanlık tezi ile tamamlamıştır. Çalıştığı kurumlarda binlerce bebek ve çocuğu gelişimsel taramalardan geçirip problemi olanların ebeveynleri ile tedaviler uygulamıştır. Gelişimsel ve ruhsal sorunların bebeklik döneminde tespiti ve çalışılması alanında 16 yıldır farkındalık oluşturmaya emek vermektedir.

Ninti ile daha çok bebek, çocuk ve ebeveyne ulaşarak sorunların erken tespiti ve çalışılması üzerine araştırmalarına devam edecek ve ebeveynlere destek olarak sağlıklı büyüyen çocuklar yetişmesine yardımcı olacaktır.